วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 73 ครั้ง)
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 217 ครั้ง)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิค (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 198 ครั้ง)
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 167 ครั้ง)
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 2 รูปแบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิค (e-bidding) ....