วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 250 ครั้ง)
  แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการ (Operating Systen) พร้อม Application ให้กับโรงเรียน....
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 237 ครั้ง)
  แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 รายการครุภํณฑ์สำนักงาน....
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT  (มีผู้ชม 153 ครั้ง)
  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคา....
วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา  (มีผู้ชม 124 ครั้ง)
  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ รับซอง9-21พ.ย.2559....