[ คู่มือวิธีใช้ระบบข่าว ]  [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  39 รายการ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : ประชาสัมพันธ์
 (มีผู้ชม 106 ครั้ง)
   ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding) ....
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : ประชาสัมพันธ์
 (มีผู้ชม 101 ครั้ง)
   ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : ประชาสัมพันธ์
 (มีผู้ชม 99 ครั้ง)
    เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาการขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 103 ครั้ง)
   เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงอาการขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding)....
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 190 ครั้ง)
   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....
วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 318 ครั้ง)
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิค (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 639 ครั้ง)
   รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 268 ครั้ง)
   ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 2 รูปแบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิค (e-bidding) ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 305 ครั้ง)
   รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา จำนวน 11 รายการ ....
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ผู้ส่งข่าว : ศูนย์ ICT
 (มีผู้ชม 245 ครั้ง)
   ประกาศสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ....
หน้า. [1][2][3][4]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ หน้าแรก ][ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรสาร. 0-4569-1533
โทรศัพท์. 0-4569-1532